กาวและซีล

กาวซิลิกอนอนินทรีย์มีลักษณะพิเศษที่ยืดหยุ่นได้ดีทนต่ออุณหภูมิสูงเป็นต้นซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อวัสดุต่างๆความหนาต่างกันข้อกำหนดบางพิเศษและส่วนประกอบที่ซับซ้อน
ตามใบสมัคร
ตามฟังก์ชัน ข่าว
Request Sample