Jiangxi New JiaYi New Materials Co., Ltd
บริษัท RTV Rubber & Crosslink Agent
info@xjysi.com + 86-0792-3170696

บริษัท RTV Rubber & Crosslink Agent

เมื่อเทียบกับวัสดุฉนวนอื่น ๆ ยางซิลิโคน RTV มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเมื่อใช้เป็นฉนวนความชุ่มชื้นป้องกันการกระแทกและการบรรจุและการบรรจุวัสดุลักษณะของมันคือค่าคงที่อิเล็กทริกการสูญเสียมุมอิเล็กทริกและคุณสมบัติการเป็นฉนวนอื่น ๆ มีขนาดเล็กกว่าอื่น ๆ วัสดุและความถี่และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีเสถียรภาพและทนต่อการโคโรนาและความต้านทานการโค้ง
Request Sample
  • TEL:+ 86-0792-3170696
  • FAX:+ 86-0792-3170903
  • EMAIL:info@xjysi.com
  • ADDRESS:สวนอุตสาหกรรม XingHuo, YongXiu Jiujiang, JiangXi