Jiangxi New JiaYi New Materials Co., Ltd

ลดแรงตึงผิว

เมื่อมีการเพิ่มกาวซิลิกอนซิลิกอนจำนวนไม่มากความเค้นผิวของสารละลายจะลดลงอย่างมากและเปลี่ยนสภาวะพื้นผิวของระบบส่งผลให้มีการทำงานหลายอย่างเช่นการเปียกชื้นการทำให้เป็นอิมัลชันฟองและการบัดกรี ใช้เป็นตัวแทนอ่อนตัวแทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ตัวยับยั้งระดับ, ตัวแทนอ่อน, ตัวแทนล้างไขมัน
Request Sample
  • TEL:+ 86-0792-3170696
  • FAX:+ 86-0792-3170903
  • EMAIL:info@xjysi.com
  • ADDRESS:สวนอุตสาหกรรม XingHuo, YongXiu Jiujiang, JiangXi