Jiangxi New JiaYi New Materials Co., Ltd

สิ่งทอ

ในขั้นตอนการผลิตสิ่งทอ organosilicon ถูกนำมาใช้กับกระบวนการทั้งหมดของเส้นใยผ้าและย้อมสีและมีคุณสมบัติในการชะลอตัวหล่อลื่นกันน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ป้องกันเชื้อแบคทีเรียป้องกันโรคราน้ำค้างและอื่น ๆ
Request Sample
  • TEL:+ 86-0792-3170696
  • FAX:+ 86-0792-3170903
  • EMAIL:info@xjysi.com
  • ADDRESS:สวนอุตสาหกรรม XingHuo, YongXiu Jiujiang, JiangXi