สิ่งทอ

ในขั้นตอนการผลิตสิ่งทอ organosilicon ถูกนำมาใช้กับกระบวนการทั้งหมดของเส้นใยผ้าและย้อมสีและมีคุณสมบัติในการชะลอตัวหล่อลื่นกันน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ป้องกันเชื้อแบคทีเรียป้องกันโรคราน้ำค้างและอื่น ๆ
ตามใบสมัคร
ตามฟังก์ชัน ข่าว
Request Sample